Zo werkt het

De boerenbunder website toont voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland een aantal open datasets. Met één klik op het perceel wordt deze data opgeroepen.

Als je de applicatie toestemming hebt gegeven om jou geo-locatie te gebruiken, dan toont de app direct percelen bij jou in de buurt. Op de kaart kan je zelf navigeren en in- of uit-zoomen.

Via de knop ‘Boer’ kan je een kijkje nemen bij Boer&Bunder boeren. Dit zijn boeren die hebben aangegeven welke percelen van hen zijn. Zij hebben een eigen Boer&Bunder profiel. Iedere boer kan dit doen!

Via de knop ‘Bunder’ kun je je eigen favoriete percelen bekijken.

Onder ‘Filter’ kun je op alle mogelijke manieren door de perceelsdata zoeken. Bijvoorbeeld op zoek naar percelen met een specifieke rotatie, of een bepaalde grootte, in een bepaalde gemeente? Door meerdere zoekfilters te combineren zijn deze percelen gemakkelijk te vinden.

Naast een aantal kenmerken toont de applicatie per perceel de volgende datasets:

 

Groeimonitor

Op basis van satellietbeelden wordt de groenindex berekend, een indicator van de hoeveelheid groene biomassa. De groenindex waardes kunnen “vertaald” worden naar landbouwkundige processen over de seizoenen heen. Zo kun je per perceel volgen wanneer er gezaaid en geoogst wordt en of er in de winter een groenbemester staat. Zie www.groenmonitor.nl

Gewasrotatie

Alle boeren in Nederland moeten jaarlijks een opgave van hun percelen indienen bij de RVO. Deze informatie wordt door de overheid als Open Data beschikbaar gesteld. Met deze data kunnen we de gewasrotatie over de afgelopen jaren laten zien. Zie http://pdokviewer.pdok.nl

Grondsoort

Van elk perceel wordt aangeven uit welke grondsoort het bestaat. Als er meerdere grondsoorten op een perceel liggen, dan kun je middels een knop de verdeling op de kaart zichtbaar maken. We maken onderscheid in tien verschillende grondsoorten. Zie http://www.wageningenur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm

Kadaster

Van elk gewasperceel wordt aangeven op welke kadastrale percelen deze ligt. De kadastrale kaart heeft niet overal dezelfde precisie als de perceelslaag, we laten om onduidelijkheden te voorkomen een kadastraal perceel alleen zien als het voor meer dan 200 vierkante meter overlapt met een gewasperceel.

Hoogte

Het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. De overheid stelt deze data als Open Data beschikbaar. Op Boer&Bunder hebben we de AHN precies uitgeknipt op de perceelsgrenzen. Zwart is laag en wit is hoog. Je kunt hiermee verschillenden vragen beantwoorden. Waar liggen (oude) sloten? Welke kant loopt het regenwater op? Zie http://www.ahn.nl/index.html

Natuur

Voor het behoud van waardevolle natuurtereinen en landschappen verleent de overheid subsidies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Agrariers die bijdragen aan de natuurkwaliteit van het landschap kunnen een vergoeding ontvangen. Deze informatie wordt door de provincies beschikbaar gesteld en door Boer & Bunder op perceelsniveau getoond. Zie: https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/overzicht/

Boer&Bunder Infographic

(Klik om te downloaden)

boerenbunderZo werkt het