Geen categorie

akkerbouw.jpeg

Weten wat er eerder op een perceel heeft gestaan

Ruim 700.000 landbouwpercelen in Nederland vormen de ruggengraat van Boer&Bunder. Akkerbouwer en varkenshouder Mark Meinen maakt er dankbaar gebruik van, vooral bij het huren van grond. ‘Het is makkelijk om de grootte en historie van een perceel in te zien.’

In het Achterhoekse Aalten runt Meinen samen met zijn vader Jan een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf. Op het bedrijf Mts. Meinen lopen 425 zeugen rond. Daarnaast zijn de mannen druk met de teelt van aardappelen, aangevuld met wat maïs voor de vruchtwisseling. In totaal gaat het om 100 hectare consumptieaardappelen en 50 hectare zetmeelaardappelen. Voor dit bouwplan wordt overwegend gebruik gemaakt van huurgrond en daarbij biedt Boer&Bunder uitkomst.

Steeds intensiever
Meinen gebruikt het platform nu zo’n 4 jaar. “In het begin alleen om een beetje rond te kijken, maar dat beviel steeds beter”, vertelt de ondernemer. “Reden om ons abonnement aan te passen. De laatste jaren gebruik ik Boer&Bunder steeds intensiever. Het is vooral makkelijk om snel inzicht te hebben in de perceelsgrootte. Daarnaast wil je altijd weten wat er de laatste paar jaar op heeft gestaan. Die data zijn voor mij de belangrijkste motivatie om Boer&Bunder te gebruiken.”

Mts. Meinen heeft wat grond in eigen bezit of pacht, maar voor het grootste gedeelte van de teelt wordt gebruik gemaakt naar huurgrond. “Daarvoor werken we overwegend samen met melkvee- en varkenshouders. Het is prettig om met hen de data van Boer&Bunder te kunnen uitwisselen.” Daarmee doelt hij op de teelthistorie en perceelsgrootte. “Er zit nog wel eens verschil tussen wat de verhuurder zegt en de werkelijke perceelsdata”, lacht Meinen.

Meerwaarde bij zaaien of poten
Groot voordeel volgens de ondernemer is dat je tot 9 jaar terug de teeltgegevens van een perceel kunt inzien. “Verder is de grootte onder meer handig wanneer je wilt gaan zaaien of poten. Evenals bij het intekenen van de percelen voor de teeltregistratie. Het enige wat ik daarbij nog mis is het eenvoudig kunnen uitprinten van een perceel, zodat we dit ook aan de tekentafel kunnen gebruiken.”

Naar andere functionaliteiten die Boer&Bunder biedt, zoals de hoogtekaarten en satellietbeelden, kijkt Meinen slechts met een schuin oog. “Ik hou ze wel in de gaten, maar ben nog niet actief met de data aan de slag. Ik ben er nog niet over uit of dat meerwaarde heeft voor ons.” Tegelijkertijd krijgt precisielandbouw wel een steeds grotere rol op zijn bedrijf. “Data is belangrijk en in dit geval de investering waard.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksWeten wat er eerder op een perceel heeft gestaan
grond.jpeg

Perceelsdata draagt bij aan stevige basis van de teelt

Een perceel uitmeten, eventuele hoogteverschillen bestuderen of de opbrengstverwachting inzichtelijk krijgen met behulp van groeicurves. Akkerbouwer Arjan Schrauwen maakt hiervoor graag gebruik van Boer&Bunder. Vooral bij huur of aankoop van percelen is het een waardevolle tool om een goede quickscan te maken.

In Boer&Bunder zijn ruim 700.000 landbouwpercelen in Nederland opgenomen. Ook de percelen waarop Maatschap Schrauwen-Deijkers uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek haar akkerbouwgewassen heeft staan. Daarmee beschikt Arjan Schrauwen, die samen met zijn vrouw Caroline het bedrijf bestiert, over waardevolle data van zijn percelen. Met zijn pro-abonnement heeft de akkerbouwer onder meer inzicht in welke gewassen er eerder stonden, tot 9 jaar terug. Maar ook andere perceelsgegevens worden veelvuldig geraadpleegd.

Inzicht in potentie van perceel
“Wij hebben een akkerbouwbedrijf van ongeveer 80 hectare”, vertelt Schrauwen. “Daarbij telen we onze aardappelen en granen in een vruchtwisselingsschema van 1 op 4. Voor de andere gewassen – cichorei, stamslabonen, uien of sjalotten, en suikerbieten – hanteren we een 1 op 8-rotatie.” De gewassen uit het vaste bouwplan staan grotendeels op eigen grond, meestal op percelen van 10 of 11 hectare groot. “Maar voor een deel maken we ook gebruik van huurland.”


Arjan Schrauwen: “Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken.”

In het laatste geval wil je als ondernemer weten wat de potentie van een de huurgrond is. En dat geldt des te meer bij de aankoop van een perceel. Schrauwen: “Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken. De historie en grondsoort, maar ook de lengtes uitmeten en de hoogtes in kaart brengen. In dit geval moesten we een pad aanleggen. Met de kadastrale gegevens erbij weet je exact hoe dat uitpakt.”

Eigen analyses maken
Al deze data wordt met behulp van Boer&Bunder inzichtelijk gemaakt. Schrauwen is dan ook sinds de lancering in 2015 gebruiker. In eerste instantie van de gratis versie, maar met de betaalde variant kan hij nu veel meer informatie inzien. “Het is het geld dubbel en dwars waard”, zegt de ondernemer. “Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond. En dat is uiteindelijk toch de basis van je teelt.”

“Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond”

Soms is het risico van een bepaald huurperceel te groot, geeft Schrauwen aan. “Met Boer&Bunder kun je dat vooraf checken. Zo kunnen de hoogtekaarten van een perceel duidelijk maken dat je maatregelen moet treffen, bijvoorbeeld het graven van greppels. Verder bieden de watertrappen inzicht in de hoogtes van de grondwaterstand. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij beregenen.”

Eventueel bijsturen waar nodig
Schrauwen gebruikt Boer&Bunder op zijn mobiel om data in het veld direct te kunnen raadplegen. Daarnaast kan hij op de vaste computer eenvoudig inzoomen op percelen. “Dat geldt vooral voor het opmeten van percelen. Die gegevens zijn niet alleen handig voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld het opgeven van percelen bij RVO. Daarnaast kun je per perceel de satellietkaarten aanklikken om te zien waar de groei van het gewas beter of minder is. Vaak is dat een bevestiging van wat je zelf al hebt gesignaleerd. De data kan aanleiding zijn om onze taakkaarten op te halen en bijvoorbeeld bij te sturen met compost of mest. Het is al met al een mooie manier om een quickscan te maken van percelen.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksPerceelsdata draagt bij aan stevige basis van de teelt
water.jpeg

Nieuwe functies op Boer & Bunder

Boer & Bunder introduceert 2 nieuwe functies op de website. Het is nu mogelijk details van een sloot te zien en er is een voorspellingsfunctie voor een volgend gewas op een perceel.

Op Boer & Bunder zijn nu de sloten die direct rondom een perceel liggen, duidelijk te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van de sloten te zien. Dacom heeft daarvoor diverse bronnen gecombineerd en in de site geïntegreerd.

De nieuwe functie is een mooi hulpmiddel voor boeren en loonwerkers voor bijvoorbeeld de facturatie van slootonderhoud. Ook waar de insteek van de sloot begint, kan nog weleens discussie opleveren in verband met de teeltvrije zone. Met de nieuwe functie op Boer & Bunder is te achterhalen waar de insteek precies begint. Dit kan later in het seizoen veel problemen voorkomen.

Het is ook in één oogopslag duidelijk hoe een huurperceel bereikbaar is, en voor de loonwerker is het duidelijk hoe hij tussen de sloten door het land op kan gaan.

In ontwikkeling
De slotenmodule is nog volop in ontwikkeling. Er wordt onderzocht of het ook mogelijk is de diepte van de sloot via Boer & Bunder te tonen. De diepte van de sloot is handig om te bepalen waar een regenhaspel het beste opgesteld kan worden.

De tweede functie die is geïntroduceerd, is de Gewasvoorspeller. Op basis van 15 jaar aan data voorspelt Boer & Bunder met kunstmatige intelligentie welk gewas volgend seizoen op een perceel komt. Ruim voor het openbaar maken van de gecombineerde opgave kan dan een voorspelling over het areaal van bijvoorbeeld aardappelen of tarwe gedaan worden. Deze module staat nog in de kinderschoenen en heeft nog een behoorlijke foutmarge. Er wordt onderzocht of door een combinatie van historische gegevens en satellietbeelden de nauwkeurigheid verbeterd kan worden.

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksNieuwe functies op Boer & Bunder
grond.jpeg

Investeren in data verdient zich snel terug

Je krijgt heel veel data, die altijd en overal beschikbaar is. Akkerbouwer en bloembollenteler Wilbert Mans twijfelt niet over de meerwaarde van Boer&Bunder. Vooral bij zijn steeds terugkerende zoektocht naar huurpercelen biedt het dataplatform belangrijke informatie.

In het Limburgse Weert teelt Wilbert Mans bloembollen en akkerbouwgewassen. Het bouwplan bestaat voor tweederde uit lelies en tagetes en eenderde uit schorseneren, wortelen, bonen en gerst als groenbemester. De gewassen staan voor 80% op huurland en juist daarin biedt Boer&Bunder volgens Mans uitkomst. “Dan wil je altijd weten welke gewassen er eerder op een perceel hebben gestaan.”

Snel terugverdienen
Al vanaf de lancering van Boer&Bunder in 2015 is Mans dan ook enthousiast gebruiker. “In het begin was de applicatie nog gratis”, vertelt de ondernemer. “Nu hebben we een abonnement en daar zijn kosten aan verbonden, maar feitelijk is dat een schijntje. Je krijgt enorm veel informatie voor relatief weinig geld. Dat verdient zich snel terug.”

Als voorbeeld noemt hij één van zijn huurgronden. Informatie op Boer&Bunder leerde dat dit perceel in het verleden uit drie verschillende percelen bestond met sloten als afscheiding ertussen. “We hebben het hele perceel opnieuw uitgemeten en sleuven gegraven daar waar voorheen sloten lagen. Precies op die plekken stond het land later onder water. Gelukkig hadden we daar nu geen gewas staan.”

Veelvuldig gebruik hoogtekaarten
Met zijn abonnement kan Mans tot minimaal 9 jaar terug de historie van een perceel inzien en zo inzicht krijgen in welke gewassen er op gestaan hebben. “Alleen percelen die niet zijn opgegeven bij de Gecombineerde Opgave ontbreken helaas. In het verleden werden wortelen en schorseneren onder de algemene noemer groente geschaard, maar dat is gelukkig niet meer zo. Voor ons is dat waardevolle informatie.”

Verder maakt de ondernemer vooral veel gebruik van de hoogtekaarten die Boer&Bunder aanbiedt. “Hoogteverschillen in een perceel kunnen reden zijn om een perceel niet te huren of om bepaalde maatregelen te treffen”, zegt Mans. “Ook gebruiken we de kadastrale gegevens van percelen, bijvoorbeeld voor het waterschap. Alleen met de satellietbeelden doe ik eigenlijk nog niets.”

Vakmanschap
“Voor de groeiontwikkeling blijft het belangrijk om met eigen ogen te observeren”, vervolgt Mans. Desondanks sluit hij niet uit dat data op dat gebied in de toekomst een ondersteunende rol gaat spelen. “Precisielandbouw wordt steeds breder toegepast. We rijden natuurlijk al lang met GPS op de trekkers en de ontwikkelingen gaan verder dan dat. Al zal het nooit zo zijn dat je als teler volledig vanaf je beeldscherm stuurt. Het stukje vakmanschap zal altijd blijven.”

Mans constateert dat veel collega’s met wie hij grond ruilt ook Boer&Bunder gebruiken. “Als je alleen maar op eigen grond boert, is het misschien minder interessant, maar anders is het dataplatform zeer waardevol. Vooral in deze tijd van het jaar bij het zoeken naar huurpercelen, raadpleeg ik Boer&Bunder vaak meerdere keren per dag. Op de computer of op mijn mobiel. Als ik op een perceel sta en ergens over twijfel, dan zoek ik het op. Nu gaat dat nog via de browser. Een app zou in de toekomst een prettige uitbreiding zijn.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksInvesteren in data verdient zich snel terug
Schermafbeelding-2018-09-11-om-15.16.54.png

Boer&Bunder in Het Klokhuis!

Dinsdagavond 15 oktober was Boer&Bunder te zien in een nieuwe aflevering van Het Klokhuis op NPO3. Deze aflevering van Het Klokhuis gaf weer hoe modern de agrarische sector in Nederland is. Hiervoor waren ze op bezoek bij onze collega en moderne akkerbouwer Gert! Er werd onder andere getoond dat Boer&Bunder eenvoudig inzicht geeft in open data van en over percelen in heel Nederland. Deze data kan gebruikt worden om de gewasrotatie van percelen te bekijken, er zijn nog meer mogelijkheden. Zo kun je op Boer&Bunder de hoogteverschillen van percelen zien en de groei van gewassen volgen aan de hand van satellietbeelden. Boer&Bunder is een laagdrempelige applicatie voor telers die meer inzicht willen krijgen in percelen!

NPO_klokkenhuis_akkerbouw

Het Klokhuis besteedde ook nog aandacht aan andere producten van Dacom, zoals Cloudfarm. Hiermee kan een teler eenvoudig vanaf de computer een taakkaart maken op basis van onder andere satellietbeelden. Dit helpt de teler om bijvoorbeeld variabele bespuitingen uit te voeren, zodat de exacte benodigde voeding en bescherming gegeven wordt.

Heb je de aflevering van Het Klokhuis gemist? Klik dan hier.

Lees meer
Larissa HendriksBoer&Bunder in Het Klokhuis!
Schermafbeelding-2018-09-11-om-15.16.54.png

Boer&Bunder is weer helemaal up-to-date!

Boer&Bunder is weer helemaal up-to-date! Sinds 19 juni 2019 is de nieuwste versie live en hier zitten veel nieuwe mogelijkheden in. Zo kun je met het Pro account eenvoudig zien waar alle overheidseigendom percelen liggen. Ook is de nieuwste hoogtekaart (2018/2019) op perceel niveau te bekijken met een Pro account. Er zijn verschillende nieuwe landlagen beschikbaar zoals: Aardappelbeperking, Beregeningsverbod & Natura 2000, deze lagen zijn ook op perceel niveau zichtbaar. De nieuwe lagen kun je op perceel niveau vinden bij overige kenmerken, daarnaast kun je bij overige kenmerken eenvoudig zien in welk waterschap het perceel ligt.

Boer&Bunder Premium heeft een nieuwe bèta functionaliteit gekregen. Het is nu mogelijk om via de ‘Filter’ functionaliteit de analyses visueel te maken. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat afgelopen 3 jaar in de Noordoostpolder op de meeste percelen aardappels werden verbouwd, terwijl in het Bildt afgelopen 3 jaar op de meeste percelen gras stond. Via deze analyse tool kunnen oneindig veel analyses visueel worden uitgebeeld.

De gratis variant van Boer&Bunder is ook nog beschikbaar, wel zijn enkele functionaliteiten ingedamd. Wij hebben helaas als Dacom hiervoor moeten kiezen, omdat het up-to-date houden van Boer&Bunder veel tijd in beslag neemt.

Wil je meer te weten komen over de nieuwe functionaliteiten? Bekijk dan de product pagina van Boer&Bunder Nederland of Boer&Bunder Vlaanderen.

 

Lees meer
Larissa HendriksBoer&Bunder is weer helemaal up-to-date!
boerenbunder-BEVL-3.png

Boer&Bunder Vlaanderen is vanaf 31 oktober beschikbaar!

Boer&Bunder is vanaf 31 oktober ook beschikbaar in Vlaanderen. Boer&Bunder Nederland werd in 2015 gelanceerd en heeft intussen dagelijks duizenden enthousiaste gebruikers.

Met Boer&Bunder kunt u in één oogopslag alle eigenschappen van een landbouwperceel bekijken en deze informatie doorsturen via bijvoorbeeld Whatsapp of e-mail.

Boer&Bunder Vlaanderen bestaat uit een gratis versie en een Pro versie en visualiseert open data op perceelniveau. De applicatie geeft relevante informatie over 693.564 hectare landbouwgrond in Vlaanderen. Boer&Bunder is een vrij toegankelijke webapplicatie voor een diverse groep gebruikers: boeren, loonwerkers, makelaars, rentmeesters, overheden en onderzoekers. De gratis versie van Boer&Bunder Vlaanderen toont u de perceelskenmerken van 2018 en bevat meer informatie over de grondsoort, het natuurbeheer, de groei via satellietbeelden en een hoogtekaart van 2001. De Pro versie, die € 150 per jaar kost, laat nog veel meer zien. Zo kunt u de teelthistoriek tot en met 2008 bekijken. Naast de teelthistoriek kan de gebruiker op perceelniveau de kadastrale kaart en de hoogtekaarten van 2014 bekijken. Ook op landelijk niveau kunnen bepaalde data bekeken worden: Grondsoorten, Perceelslaag, Grondwaterbescherming, Hoogtekaart, Kadastrale kaart, Natura 2000, Focusgebieden Nitraat en Erosiegevoeligheid. Daarnaast is het mogelijk om te switchen tussen Google Maps, OpenStreetMap, Luchtfoto 2018, Luchtfoto 2017 en Luchtfoto 2013-2015.

Er is een uitgebreide zoekfilter, waarmee in meer dan 500.000 percelen in Vlaanderen kan worden gezocht naar velden met specifieke kenmerken. Per perceel kunnen data in de vorm van een perceelrapport in pdf-vorm worden gedownload. Ga naar www.boerenbunder.be om alle mogelijkheden van Boer&Bunder Vlaanderen te ontdekken.
Lees meer
Larissa HendriksBoer&Bunder Vlaanderen is vanaf 31 oktober beschikbaar!
Schermafbeelding-2018-09-11-om-15.16.54.png

Stagevacature: Stagiair Informatica voor Boer&Bunder

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

STAGAIR INFORMATICA voor Boer&Bunder


Dacom Farm Intelligence

Dacom ondersteunt telers en de Agribusiness wereldwijd bij het optimaliseren van hun opbrengsten. Onze producten hebben een significante impact op efficiënt gebruik van water, bestrijdingsmiddelen en meststoffen en dragen hiermee bij aan duurzame voedselproductie. Door de inzet van onze gebruikers en medewerkers zijn wij een wereldspeler op het gebied van innovatieve en baanbrekende agrarische datatechnologie.

Waar ga je mee aan de slag?
Boer&Bunder is een breed en toegankelijk product, waarmee we van alles over elk landbouwperceel in Nederland vertellen. Denk aan de ligging en oppervlakte, de hoogte-indeling, welke gewassen er de afgelopen jaren op zijn geteeld en hoe de grondsoort binnen een perceel is ingedeeld. Op basis van satellietbeelden is elke 5 dagen de groei te volgen en zo is er nog veel meer. Telers kunnen met deze gegevens betere beslissingen nemen en zijn hier heel blij mee. En jij? Jij gaat ons helpen Boer&Bunder naar de Belgische telers te brengen.

De opdracht omhelst het in kaart brengen, analyseren en harmoniseren van geo-datasets. Meer weten over Boer&Bunder? Kijk dan op de website van Boer&Bunder.

Profiel
Je bent een gemotiveerde HBO / WO student die proactief werkt. In een klein team kun jij zelfstandig aan je eigen opdracht werken en bent daarin resultaatgericht.

Je hebt:
– Kennis of ervaring met web framework, zoals Python/Django,
– een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift,
– het analytische vermogen om technische uitdagingen snel te ontleden en met goede oplossingen
te komen.

Aanbod
De werkplek? Een open cultuur waar ruimte is voor inspraak in een altijd levendige Mediacentrale in Groningen met een team die bestaat uit een gedreven en enthousiaste groep mensen. Kennis wordt gedeeld tijdens de vrijdagmiddag ‘TechTalk’ inclusief borrel.

Zet jij met ons de eerste stap naar Boer&Bunder België?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief per mail aan Marina ter Wiel: marina.terwiel@dacom.nl

Lees meer
Larissa HendriksStagevacature: Stagiair Informatica voor Boer&Bunder
thumbnailbB.png

Boer&Bunder Premium is nu beschikbaar!

We hebben hard gewerkt om de suggesties van onze gebruikers te verwerken in Boer&Bunder Premium. Het nieuwe abonnement beschikt over meerdere nieuwe features, om de perceelgegevens van heel Nederland nog inzichtelijker te maken. Eén van de nieuwe features is het kunnen inzien van de teeltjaren vanaf 2005.

perceelgegevens_2005

Ook was er veel vraag naar de mogelijkheid om data vanuit Boer&Bunder te exporteren, met het Premium abonnement kun je nu 2.500 percelen per keer exporteren en maximaal 25.000 per jaar. Deze percelen kun je exporteren naar Excel of als Shape-bestand. Je kunt de filters van Boer&Bunder gebruiken om specifiek te zoeken naar percelen die voldoen aan de kenmerken die gewenst zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle percelen in Gelderland groter dan 10 hectare én die in 2017 zijn gebruikt als grasland te exporteren. Nadat je de percelen hebt geëxporteerd kun je hier eenvoudig allerlei analyses op loslaten.

exporteren_boerenbunder

Het is ook mogelijk om hoogtekaarten en satellietbeelden van percelen te exporteren. Deze worden dan gedownload als tiff bestand. Dit bestand kan onder andere worden geopend in Qgis. Als er een hoogtekaart van Boer&Bunder wordt geïmporteerd in Qgis is het makkelijk om te zien als er bijvoorbeeld moet worden gekilverd.

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan onze video!

Het Premium abonnement is eenvoudig te bestellen in onze webshop.
Heb je vragen of tips, aarzel dan niet en neem ons op via service@dacom.nl

Lees meer
Larissa HendriksBoer&Bunder Premium is nu beschikbaar!
AHN-plaatje.jpg

Bodemdaling nu zichtbaar op Boer&Bunder!

Op Boer&Bunder zijn vanaf nu alle drie de versies van de AHN beschikbaar: AHN1, AHN2 & AHN3. Voor ieder van de 700.000 percelen in Nederland wordt op basis van deze 3 versies onder meer de gemiddelde hoogte ten opzichte van het NAP berekend. Hierdoor kun je voor elk perceel op drie tijdstippen zien of er over de afgelopen 20 jaar sprake is geweest van een bodemdaling. Behalve bodemdaling, kun je de AHN nu bijvoorbeeld ook gebruiken om te analyseren of een bepaald perceel gekilverd (geëgaliseerd) moet gaan worden en/of dat het mogelijk is dat een bepaald perceel onder water gezet kan gaan worden.

Lees meer
AdminBodemdaling nu zichtbaar op Boer&Bunder!