maart 2021

All posts from maart 2021

akkerbouw.jpeg

Weten wat er eerder op een perceel heeft gestaan

Ruim 700.000 landbouwpercelen in Nederland vormen de ruggengraat van Boer&Bunder. Akkerbouwer en varkenshouder Mark Meinen maakt er dankbaar gebruik van, vooral bij het huren van grond. ‘Het is makkelijk om de grootte en historie van een perceel in te zien.’

In het Achterhoekse Aalten runt Meinen samen met zijn vader Jan een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf. Op het bedrijf Mts. Meinen lopen 425 zeugen rond. Daarnaast zijn de mannen druk met de teelt van aardappelen, aangevuld met wat maïs voor de vruchtwisseling. In totaal gaat het om 100 hectare consumptieaardappelen en 50 hectare zetmeelaardappelen. Voor dit bouwplan wordt overwegend gebruik gemaakt van huurgrond en daarbij biedt Boer&Bunder uitkomst.

Steeds intensiever
Meinen gebruikt het platform nu zo’n 4 jaar. “In het begin alleen om een beetje rond te kijken, maar dat beviel steeds beter”, vertelt de ondernemer. “Reden om ons abonnement aan te passen. De laatste jaren gebruik ik Boer&Bunder steeds intensiever. Het is vooral makkelijk om snel inzicht te hebben in de perceelsgrootte. Daarnaast wil je altijd weten wat er de laatste paar jaar op heeft gestaan. Die data zijn voor mij de belangrijkste motivatie om Boer&Bunder te gebruiken.”

Mts. Meinen heeft wat grond in eigen bezit of pacht, maar voor het grootste gedeelte van de teelt wordt gebruik gemaakt naar huurgrond. “Daarvoor werken we overwegend samen met melkvee- en varkenshouders. Het is prettig om met hen de data van Boer&Bunder te kunnen uitwisselen.” Daarmee doelt hij op de teelthistorie en perceelsgrootte. “Er zit nog wel eens verschil tussen wat de verhuurder zegt en de werkelijke perceelsdata”, lacht Meinen.

Meerwaarde bij zaaien of poten
Groot voordeel volgens de ondernemer is dat je tot 9 jaar terug de teeltgegevens van een perceel kunt inzien. “Verder is de grootte onder meer handig wanneer je wilt gaan zaaien of poten. Evenals bij het intekenen van de percelen voor de teeltregistratie. Het enige wat ik daarbij nog mis is het eenvoudig kunnen uitprinten van een perceel, zodat we dit ook aan de tekentafel kunnen gebruiken.”

Naar andere functionaliteiten die Boer&Bunder biedt, zoals de hoogtekaarten en satellietbeelden, kijkt Meinen slechts met een schuin oog. “Ik hou ze wel in de gaten, maar ben nog niet actief met de data aan de slag. Ik ben er nog niet over uit of dat meerwaarde heeft voor ons.” Tegelijkertijd krijgt precisielandbouw wel een steeds grotere rol op zijn bedrijf. “Data is belangrijk en in dit geval de investering waard.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksWeten wat er eerder op een perceel heeft gestaan
grond.jpeg

Perceelsdata draagt bij aan stevige basis van de teelt

Een perceel uitmeten, eventuele hoogteverschillen bestuderen of de opbrengstverwachting inzichtelijk krijgen met behulp van groeicurves. Akkerbouwer Arjan Schrauwen maakt hiervoor graag gebruik van Boer&Bunder. Vooral bij huur of aankoop van percelen is het een waardevolle tool om een goede quickscan te maken.

In Boer&Bunder zijn ruim 700.000 landbouwpercelen in Nederland opgenomen. Ook de percelen waarop Maatschap Schrauwen-Deijkers uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek haar akkerbouwgewassen heeft staan. Daarmee beschikt Arjan Schrauwen, die samen met zijn vrouw Caroline het bedrijf bestiert, over waardevolle data van zijn percelen. Met zijn pro-abonnement heeft de akkerbouwer onder meer inzicht in welke gewassen er eerder stonden, tot 9 jaar terug. Maar ook andere perceelsgegevens worden veelvuldig geraadpleegd.

Inzicht in potentie van perceel
“Wij hebben een akkerbouwbedrijf van ongeveer 80 hectare”, vertelt Schrauwen. “Daarbij telen we onze aardappelen en granen in een vruchtwisselingsschema van 1 op 4. Voor de andere gewassen – cichorei, stamslabonen, uien of sjalotten, en suikerbieten – hanteren we een 1 op 8-rotatie.” De gewassen uit het vaste bouwplan staan grotendeels op eigen grond, meestal op percelen van 10 of 11 hectare groot. “Maar voor een deel maken we ook gebruik van huurland.”


Arjan Schrauwen: “Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken.”

In het laatste geval wil je als ondernemer weten wat de potentie van een de huurgrond is. En dat geldt des te meer bij de aankoop van een perceel. Schrauwen: “Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken. De historie en grondsoort, maar ook de lengtes uitmeten en de hoogtes in kaart brengen. In dit geval moesten we een pad aanleggen. Met de kadastrale gegevens erbij weet je exact hoe dat uitpakt.”

Eigen analyses maken
Al deze data wordt met behulp van Boer&Bunder inzichtelijk gemaakt. Schrauwen is dan ook sinds de lancering in 2015 gebruiker. In eerste instantie van de gratis versie, maar met de betaalde variant kan hij nu veel meer informatie inzien. “Het is het geld dubbel en dwars waard”, zegt de ondernemer. “Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond. En dat is uiteindelijk toch de basis van je teelt.”

“Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond”

Soms is het risico van een bepaald huurperceel te groot, geeft Schrauwen aan. “Met Boer&Bunder kun je dat vooraf checken. Zo kunnen de hoogtekaarten van een perceel duidelijk maken dat je maatregelen moet treffen, bijvoorbeeld het graven van greppels. Verder bieden de watertrappen inzicht in de hoogtes van de grondwaterstand. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij beregenen.”

Eventueel bijsturen waar nodig
Schrauwen gebruikt Boer&Bunder op zijn mobiel om data in het veld direct te kunnen raadplegen. Daarnaast kan hij op de vaste computer eenvoudig inzoomen op percelen. “Dat geldt vooral voor het opmeten van percelen. Die gegevens zijn niet alleen handig voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld het opgeven van percelen bij RVO. Daarnaast kun je per perceel de satellietkaarten aanklikken om te zien waar de groei van het gewas beter of minder is. Vaak is dat een bevestiging van wat je zelf al hebt gesignaleerd. De data kan aanleiding zijn om onze taakkaarten op te halen en bijvoorbeeld bij te sturen met compost of mest. Het is al met al een mooie manier om een quickscan te maken van percelen.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksPerceelsdata draagt bij aan stevige basis van de teelt
water.jpeg

Nieuwe functies op Boer & Bunder

Boer & Bunder introduceert 2 nieuwe functies op de website. Het is nu mogelijk details van een sloot te zien en er is een voorspellingsfunctie voor een volgend gewas op een perceel.

Op Boer & Bunder zijn nu de sloten die direct rondom een perceel liggen, duidelijk te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van de sloten te zien. Dacom heeft daarvoor diverse bronnen gecombineerd en in de site geïntegreerd.

De nieuwe functie is een mooi hulpmiddel voor boeren en loonwerkers voor bijvoorbeeld de facturatie van slootonderhoud. Ook waar de insteek van de sloot begint, kan nog weleens discussie opleveren in verband met de teeltvrije zone. Met de nieuwe functie op Boer & Bunder is te achterhalen waar de insteek precies begint. Dit kan later in het seizoen veel problemen voorkomen.

Het is ook in één oogopslag duidelijk hoe een huurperceel bereikbaar is, en voor de loonwerker is het duidelijk hoe hij tussen de sloten door het land op kan gaan.

In ontwikkeling
De slotenmodule is nog volop in ontwikkeling. Er wordt onderzocht of het ook mogelijk is de diepte van de sloot via Boer & Bunder te tonen. De diepte van de sloot is handig om te bepalen waar een regenhaspel het beste opgesteld kan worden.

De tweede functie die is geïntroduceerd, is de Gewasvoorspeller. Op basis van 15 jaar aan data voorspelt Boer & Bunder met kunstmatige intelligentie welk gewas volgend seizoen op een perceel komt. Ruim voor het openbaar maken van de gecombineerde opgave kan dan een voorspelling over het areaal van bijvoorbeeld aardappelen of tarwe gedaan worden. Deze module staat nog in de kinderschoenen en heeft nog een behoorlijke foutmarge. Er wordt onderzocht of door een combinatie van historische gegevens en satellietbeelden de nauwkeurigheid verbeterd kan worden.

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksNieuwe functies op Boer & Bunder
grond.jpeg

Investeren in data verdient zich snel terug

Je krijgt heel veel data, die altijd en overal beschikbaar is. Akkerbouwer en bloembollenteler Wilbert Mans twijfelt niet over de meerwaarde van Boer&Bunder. Vooral bij zijn steeds terugkerende zoektocht naar huurpercelen biedt het dataplatform belangrijke informatie.

In het Limburgse Weert teelt Wilbert Mans bloembollen en akkerbouwgewassen. Het bouwplan bestaat voor tweederde uit lelies en tagetes en eenderde uit schorseneren, wortelen, bonen en gerst als groenbemester. De gewassen staan voor 80% op huurland en juist daarin biedt Boer&Bunder volgens Mans uitkomst. “Dan wil je altijd weten welke gewassen er eerder op een perceel hebben gestaan.”

Snel terugverdienen
Al vanaf de lancering van Boer&Bunder in 2015 is Mans dan ook enthousiast gebruiker. “In het begin was de applicatie nog gratis”, vertelt de ondernemer. “Nu hebben we een abonnement en daar zijn kosten aan verbonden, maar feitelijk is dat een schijntje. Je krijgt enorm veel informatie voor relatief weinig geld. Dat verdient zich snel terug.”

Als voorbeeld noemt hij één van zijn huurgronden. Informatie op Boer&Bunder leerde dat dit perceel in het verleden uit drie verschillende percelen bestond met sloten als afscheiding ertussen. “We hebben het hele perceel opnieuw uitgemeten en sleuven gegraven daar waar voorheen sloten lagen. Precies op die plekken stond het land later onder water. Gelukkig hadden we daar nu geen gewas staan.”

Veelvuldig gebruik hoogtekaarten
Met zijn abonnement kan Mans tot minimaal 9 jaar terug de historie van een perceel inzien en zo inzicht krijgen in welke gewassen er op gestaan hebben. “Alleen percelen die niet zijn opgegeven bij de Gecombineerde Opgave ontbreken helaas. In het verleden werden wortelen en schorseneren onder de algemene noemer groente geschaard, maar dat is gelukkig niet meer zo. Voor ons is dat waardevolle informatie.”

Verder maakt de ondernemer vooral veel gebruik van de hoogtekaarten die Boer&Bunder aanbiedt. “Hoogteverschillen in een perceel kunnen reden zijn om een perceel niet te huren of om bepaalde maatregelen te treffen”, zegt Mans. “Ook gebruiken we de kadastrale gegevens van percelen, bijvoorbeeld voor het waterschap. Alleen met de satellietbeelden doe ik eigenlijk nog niets.”

Vakmanschap
“Voor de groeiontwikkeling blijft het belangrijk om met eigen ogen te observeren”, vervolgt Mans. Desondanks sluit hij niet uit dat data op dat gebied in de toekomst een ondersteunende rol gaat spelen. “Precisielandbouw wordt steeds breder toegepast. We rijden natuurlijk al lang met GPS op de trekkers en de ontwikkelingen gaan verder dan dat. Al zal het nooit zo zijn dat je als teler volledig vanaf je beeldscherm stuurt. Het stukje vakmanschap zal altijd blijven.”

Mans constateert dat veel collega’s met wie hij grond ruilt ook Boer&Bunder gebruiken. “Als je alleen maar op eigen grond boert, is het misschien minder interessant, maar anders is het dataplatform zeer waardevol. Vooral in deze tijd van het jaar bij het zoeken naar huurpercelen, raadpleeg ik Boer&Bunder vaak meerdere keren per dag. Op de computer of op mijn mobiel. Als ik op een perceel sta en ergens over twijfel, dan zoek ik het op. Nu gaat dat nog via de browser. Een app zou in de toekomst een prettige uitbreiding zijn.”

Bron: BoerenBusiness

Boer&Bunder nu met 10% korting voor BoerenBusiness abonnees!

Lees meer
Larissa HendriksInvesteren in data verdient zich snel terug