Blog

Latest News and Updates

farm-gedeeld.jpg

Hoe kan ik mijn boerderij op Boer&Bunder delen?

Hoe kan ik mijn boerderij op Boer&Bunder delen?

Verschillende mensen stelden ons de vraag; “Hoe plaats ik mijn boerderij op Boer&Bunder?”  Dat kan door vanuit een Bedrijfsmanagement Systeem (BMS) voor akkerbouwers een export van percelen te maken naar Boer&Bunder.

Binnen de site tonen we standaard de meest actuele percelen-laag, sinds drie weken is dat de voorlopige-2015 dataset. Dit betreft publiek beschikbare data en mist informatie omtrent eigenaar, gewas, ras of naam van het perceel. Wanneer je als boer je bedrijf op de kaart wilt zetten, dan kan dat door een EDI-Crop 4 export te maken vanuit je bedrijfsmanagementsysteem. Zie bijvoorbeeld dit instructiefilmpje om te zien hoe dit in Dacom/Crop-R werkt.

Voor 2016 kunnen je percelen anders opgedeeld zijn dan in 2015. Ieder modern managementsysteem heeft een tekenmodule waarmee je dit op de kaart kunt vastleggen, dus we hebben dit niet in Boer&Bunder gebouwd. We beperken ons tot de gegevens uit managementpakketen om de datakwaliteit hoog te houden.

Het gebruikte uitwisselingsformaat is EDI-Crop 4 zoals vastgelegd door de standaardisatie organisatie Agroconnect. De Nederlandse BMS leveranciers hebben afgesproken deze standaard in 2013 te implementeren, zie voor meer informatie de Leaflet over EDI-Crop.

Wil je meer gegevens op de kaart zetten? Laat het ons horen!

Ivor BosloperHoe kan ik mijn boerderij op Boer&Bunder delen?
Share this post